Képzelet és valóság

LÁSS.HALLJ.ÉREZZ

Versek

Hintázunk

Magasba törve hintázunk,ívelő görbe szívdobbanásunk,s ha bírja majd a holnap,szerelmünk igazi hegyeket is megmozgat,valóra váltva minden belém képzelésed,emelkedésünkben a világ életté éled. Hintázunk le és fel,megküzdve a végtelennel.

Bús szimfónia

Hűvös takaróján nyújtózik az égbolt,éj csendjébe olvadva hangtalan sikolt,Hold hunyorog, halványuló csillag pulzál,hideg tél hull, kavargó holt időt szitál. Léptek alá fehér foltos suttogás terül,elmúlás szele kúszik kérlelhetetlenül,elbomló lehelete kormos...

Fényévnyi szerelem

Mosolyod bűbája édes tolvaj,finom szelídség szádon a sóhaj,sóvárgással átitatott hangulat,vágyakozásom rád lopja csókomat. Ajkadat hűsítő huncut forróság,balzsamos bőrödre hevült bohóság,csillagörvénye a képzeletnek,szenvedély tükre a végtelennek. Szemeidbe kapaszkodó vonzalom,érintő tüze csapongó...

Téli örömvilág

Bágyadt szürkeség ül a havas tájra,színek nélküli, fénytelen homályra,pihe-puha táncot járnak a hópihék,fehér ölelésbe csendesül a vidék. Selyemként terül szét az est békéje,formát ölt, halkan ropog lassú lépte,nyikordul a kapu,...

Por és hamu

Süppedő trágyában vergődik az élet,disznók közt fetrengve megkopik a lélek.Pokolra születtél,álmaid szétfújta a szél.Ez jutott, szenny és mocsok,örömfoszlányokra eltékozolt napok.A bőrödbe égő veríték,hamis önámítás, hogy van segítség.Torkodon akadt a szándék,fényből...

Nincs menekvés

Feltételes kényszer csupán az élet,tétován bóklászó véletlen végzet,homályos tükörben vicsorgó látszat,konc után kapva nem hiába fárad. Nyüszítesz egy vágyakból tákolt sírban,porszemként bolyongsz az emésztő kínban,a valóság borzalmasabb, mint bármi,s a...

Szürke hajnalon

Csendleplét szétteregetve gyászol,semmibe fordul a lomha távol,végtelenbe borult apró zajokba,foszló percekbe csapódik sóhaja. Bódult éjből, ébredni vágy a táj,bénultan bandukol a félhomály,harmatos hajnal hűvösébe tér,ellejti táncát a felbolydult szél. Bújik...

Decemberi álom

Felhők habjain megbújva, az est honol,sötétségébe burkolózva kóborol,lecsukja csillag szemeit, némán figyel,varázsleplet húz, hófehér tenyerével. Hópehely hull, kósza, halk lebegéssel,suttogva időtlen reményt a széllel,fagyos nyüzsgése most kedvesen érint,boldogan dobbannak a...

Hamis király

Gaz, ármánykodó, hamis király,tombol a gyűlölködő viszály,besúgók, megtévesztő álhírek,a becstelen korrupciós érdek. Gerinctelenek pusztító ura,szemfényvesztők leghitványabbika,arcáról bőre, sohasem hámlik,népének vérszívójává válik. Igába hajtja vak barmait,grimaszol, megvonja vállait,torz ideákból kohol eszméket,porrá...

Szökjünk el!

Koldul a lélek, félemberként szédeleg,hazug illúzióban keres jeleket,szívemben ülő vágyam, siralmát súgja,homályba borult világ keserű búja. Lázzá szökik, túl törékeny a pillanat,feszül bennem, bilincset tör a gondolat,büszkeségem megkopott, egyre csak...

Ősi ösztön

Szorosra fűzött gyötrelemláncon,arcomnak feszülő indulatok,messzire visznek el magamtól,lúdbőröznek a gondolatok. Minden elcsókolt csókod íze,mézédes nektár áradata,ajkaimon pihen örökre,lüktető boldogság zamata. Selymes hajad illatában,vágyat ringató ölelés,tavaszi réten virágtenger,bódult szerelmes hempergés. Nyitott...

Ősz

Magunk mögött hagyva,a mézízű nyarat,szomorúan néz ránk az ég,napsugara erőtlenül simogat.Megfáradtan baktat a világ,arcunkra langy mosolyt rajzol,hűs szellő hozza leheletét,kertek alján az ősz csatangol.Utolsó báljára készül a természet,tarka gúnyát ölt...