TAO15wp

Láss.Hallj.Érezz

vrsek
flower line
telbucsuztato

Tél búcsúztató

Bimbóból fakadó színes világ, tavaszt ébresztő rózsaszín virág, szirmait bontogató szenvedély, kacér kikelet, tavaszi szeszély. Pajkos napsugarak szövik át, bozontos füzek aranyhaját, táncoló árnyékok bontják szét, lágy szellő borzolja melegét. Puha, kehely ágyából hívogat, bódító, mézillatú áhítat, cseppenként ontja édes zamatát, darázsnép duruzsolja dallamát. Néha, fájó szívű felhők sírnak, falevelek csendben összebújnak, könnyező vízcseppnyi csillanás,…

szellotanc

Szellőtánc

Árad a fuvallat, szirmokat röptet,zizzenő avarágy szeli a csöndet,lágyan ringatózva az erdő vigad,mező zsibong lüktető élet sarjad. A gyűrött hegygerinc hátán viháncol,völgy ölén a susogó fűvel táncol,andalító tücsök zenét hallatja,pillangó szárnyakon repül dallama. A magasban szökdel, felhőket tépked,villantva halovány selymes ég kéket,ragyogó színben fürdeti a tájat,édes aromájú virgonc varázslat. A levelek harmatcseppjét kortyolja,életet lehelve, napfényt…

szedult keringes

Szédült keringés

Ajkaid nyomata, éltető zamat,forró csókokkal enyhíted szomjamat,viaszcseppként olvad rám gyertyalángod,örömmámor uralja boldogságod. Tüzem, mindent elhamvasztó éhségében,a vágyak ősi ösztöne hajtja vérem,édeni ritmusra lüktetve ringatod,a bőrömbe harapja magát illatod. Érintésed tűzvihar, testemen sistereg,lángoló mézkelyhed vágyat gerjesztve pezseg,a gyönyör fülledt fátyla uralja tudatod,csurranó szenvedélyben lélegzem sóhajod. Korlátok nélküli szabadság a szerelem,csintalan ujjaidba merítem tenyerem,elnyújtózva, buján kúszik meztelen…

multam rossz emlekei

Múltam rossz emlékei

Lehullik a lepel, a vér nem változott,szilánkként robbant szét, mit eddig látszatott,szavaid mögött érzett drága kincseket,utolsó percig mohón ízlelt életet. Búsan bolyongva kereslek földön, s égen,szerelemből szőtt vágyaink börtönében,fájón kínzó az álmokkal átszőtt magány,a hamvaiba hulló valóságfoszlány. Sárban ragadt, sajog sebzett büszkeségem,sérelmeim torz tükrébe árvult lelkem,a kopott remény ringatta őszinteség,hazug illúzióban rekedt üresség. Szívemet tépik…

nem vagy mar

Nem vagy már

A tegnap peremén végtelen már a sötét,szánalom kísérti a múló idő ködét,a félhomályban felsejlenek foszlott emlékek,az arctalan napokban fojtogató közhelyek. Örömök vágya kísért, kínzott szívembe váj,tövised ölelem, halálra szúrt, nem vagy már,hamuként száll el minden édes látomás,magányomban bújik mellém az elmúlás. Hamis szerelemben született az áldozat,mihaszna sorsom nem kerget többé álmokat,mint a tátongó mélységben pislákoló…

elveszett szerelem

Elveszett szerelem

Fásult sóhajommal fújom szét nyomodat,lélekgyilkos magány ajtómon kopogtat,folyton megaláz, vergődő lebegés az élet,örökre átitatta, megmérgezte véremet. Végtelen szenvedés, álmatlan hajnalokon,csalfa reménnyel tele, szótlanul fuldoklom,téli rideg világ költözött életembe,rabláncán a félhomály fagytól meggyötörve. Utamat nem lelem, szívem sem dobban már,lelkem kettétörve egyedül botorkál,az elmúlás, a múlt keresztre feszített,igazat kimondva csakis én veszítek. A bennrekedt szavak is…

ennyit sem

Ennyit sem

Szürke fátyol agyamon,a helyemet sem találom.Hiába vagy nekem,ha a figyelmed sem érdemlem.Egy-két sör, pár szál cigi,s a szerelmet a szél tova is viszi?Körülöttem emberek,kiket szeretnek.Csak én vagyok egyedül,s a gondolat fojtogat legbelül.Neked egy senki vagyok,az sem számít, ha a magányomba fulladok.Olyan, mint egy ócska idegen,kihez nem fűz semmi érzelem.Pedig, reméltem rám büszke lennél,s így mások…

A gyonyor igerete

A gyönyör ígérete

Véred izzó…Megperzsel!Szenvedély örömtüze,testedhez bilincsel.Lelked lángja,függőségem vágya!A gyönyör ígérete,ízes csáberő,mézédes nektárja.Csókod csókom csalja,éhezem a szádra,ringó öledre…Gyengéden érintve,bújok egy kicsit.Cirógatását kéred,vágyat szító mámor,balzsamát a kéjnek!Édes varázs…kitárt kelyhét élvezem.Megfeszült testeden,elhamvad a szemérem.

Mamor

Mámor

Parázsló párnákon,szétcsorog a mámor,friss eper ízét,kortyolom a szádból. Túlcsurran a borzongás,hömpölygő égi áradat,angyalok mosolya arcodon,mohón harapom válladat. Sóhaj sodorta ősi nász,kerted virága illatod,felsikongva dédelgetsz,képzetem kacéran izgatod. Pucérság izzó cseppjei,ontják édes fűszered,ájult ölelésbe hullunk,tested békéjét megleled.

Beled szedulok

Beléd szédülök

Hajnali csenden át,kopogtat egy gondolat,szívemhez kötözve,suttogd el titkodat! A hallgatáson túl,az álmok néma sóhaján,vágyaimat hordod,bújj hozzám! Tested sziluettje,lobogva lángol,gyönyörébe mártózom,zubogó zuhatag mámor. Lüktető rezzenésekben,lázasan érintelek,bőrödön remegőn,ölelésedbe tüzet lehelek. Kavargó lelkem,csak magának akar,táncolva sodor,hurrikán erejű a vihar! Beléd szédülök,már nem érdekel semmi,szerelem, ne múlj el,mindig veled akarok lenni!

alomszeru lebeges

Álomszerű lebegés

Az első gondolatom te voltál,a szívembe nyilakat rajzoltál,pici, aprócska elbűvölő fényt,veled szárnyalhassak angyalodként. Visszafordíthatatlan a pillanat,kitárt szárnnyal zuhanok, szél simogat,mint vágyaidba hulló szeretőben,száll a varázs, vibrál a levegőben. Sziromlepelből bújnak elő vágyaink,öledbe fészkelnek boldogság álmaink,rezzenő valódban meztelen a csended,mintha nem lenne határ, elveszem benned. Olyan puhán karolsz, beengedlek magamba,te vagy égő szívem legfontosabb darabja,létezésed lüktető…

csak mivagyunk

Csak mi vagyunk

Éltető forrásom vagy!Csobogó csermely, hűs vízű patak.Cirógatón ábrándos álmok árjával,örökké ringató medrembe csábítalak! Levegőm vagy!Szelíd szerelmes sóhaj ajkamon.Veled lélegzem be a pillanatot,összebújva ezer buja hajnalon! Te vagy a rétek virága!Színpompásan illatozó természet.Ujjaim, mint zarándok járják be tájaid,e szemkápráztató gyönyörűséget! Csókod fénylő hamvassága!?Maga a fejembe szállt boldogság.Cseppenként kortyolom édes zamatát,belőle sugárzik feléd a forróság! Elakad a…